Aktuellt

                                     

                                                                                                                                          


Konstutställning sommaren 2019 - Rummet Utanför

Utställare Simon Henriques Danielsson, blandteknik
Vernissage lördag 15 juni kl 12-16

t o m 24 augusti


- När jag var runt 7 år så hittade jag en larv i en damm nära huset jag växte upp i.
Husmasken, eller nattsländelarven som den också kallas, hade byggt små hus av sandkorn runt sin kropp, jag fick titta på samma ställe i en kvart för att se den. Den använder sitt konstruerade hus till kamouflage mot rovdjur och skydd mot att slitas bort av strömmar.
Många år senare fattar jag, jag är ju som den! Det var någon gång efter den upptäckten som jag började att jobba som jag gör nu. Jag verkar kunna kartlägga mig själv genom snäckorna, nattsländelarverna och andra liknande småkryp.

Själva tecknandet har väl alltid varit något fundamentalt i mig, men jag kan inte förklara varför.
Innan högstadiet bestämde jag mig för att skapa minst en bild om dagen och envisades med att det skulle utveckla mig.
På högstadiet kunde jag skydda mig i det andra kallade mig för, som t.ex. ”Han som kan teckna”. Jag undvek besvär genom att gömma mig i mitt inre, nykonstruerade skyddsrum.  Teckningarna var samtidigt mitt mest effektiva kommunikationsmedel med omvärlden.

Flera år senare på konstskola lärde jag mig att det finns SÅ MYCKET MER man kan göra med konst. Med bättre redskap lärde jag mig att jag kunde gräva djupare och förstärka min koppling mellan mitt inre och det yttre för mig själv och förhoppningsvis för andra också.
Just nu vandrar jag mellan 4 stationer:
  • Inre Rummet – Den vita och beiga färgen brukar beskriva denna plats.
  • Rumslighet – Beskriver rummets innehåll. 
  • Teckning – En beskrivande avgränsning.
Jag tror att den gemensamma nämnaren för dessa tre punkter är deras förmåga att avgränsa.


/Simon Henriques Danielsson


I  det andra galleriet 

Marianne Johansson, akryl

Vernissage lördag 15 juni kl 12-16
t o m 24 augusti

Marianne Johansson är medlem i Dalslands konstnärsförbund sedan 1990-talet och har en förkärlek till starka färger.